همانطور که میدانید زبان فارسی به علت قدمت و تاریخچه  اش بسیار پراوازه است. زبان فارسی خصوصا درحیطه ادبیات کلاسیک، شعر، تاریخ و دیگر جنبه های آن یادگیری زبان فارسی برای خیلی از افراد مورد توجه بوده است.علاوه براین کشورهای زیادی هستند که به زبان فارسی صحبت میکنند.بسیار افراد برای کار و تحصیل در این کشورها به یادگیری زبان فارسی میپردازند.به همین خاطر است که بسیاری ازاین افراد علاقه مند به یادگیری این زبان شیرین هستند.خیلی از افراد ممکن است نتوانند در کلاس های آموزشی این زبان شرکت کنند.این افراد میتوانند با خواندن کتاب های آموزشی در این زمینه تا خدودی این زبان را یاد بگیرند.