چگونه زبان فرانسه را به صورت اصولی در منزل بیاموزیم ؟

یادگیری این زبان هم همانند یادگیری دیگرزبان ها نیازمند صرف زمان است. البته علاوه بر داشتن زمان کافی، حافظه قوی را هم میطلبد. یکی از راهکارهای یادگیری این زبان گوش دادن به فایل های صوتی موجود دراین زمینه است. ممکن است برخی افراد زمان کافی برای شرکت در کلاس های اموزشی...