متدهای کاربردی و حرفه ای برای آموزش مقدماتی زبان آلمانی :

متدهای کاربردی و حرفه ای برای آموزش مقدماتی زبان آلمانی : قبل از این که وارد یادگیری هر زبانی بشوید بهتر است نوع یادگیری خود را مشخص کنید. سوال اینجاست که چگونه می توانیم نوع یادگیری خود را مشخص کنیم. به طور کلی افراد برای یادگیری به سه دسته زیر تقسیم می شوند. یادگیری...