چه کسانی به فراگیری زبان فارسی می پردازند؟

همانطور که میدانید زبان فارسی به علت قدمت و تاریخچه  اش بسیار پراوازه است. زبان فارسی خصوصا درحیطه ادبیات کلاسیک، شعر، تاریخ و دیگر جنبه های آن یادگیری زبان فارسی برای خیلی از افراد مورد توجه بوده است.علاوه براین کشورهای زیادی هستند که به زبان فارسی صحبت میکنند.بسیار...