متدهای کاربردی و حرفه ای برای آموزش مقدماتی زبان آلمانی :

قبل از این که وارد یادگیری هر زبانی بشوید بهتر است نوع یادگیری خود را مشخص کنید. سوال اینجاست که چگونه می توانیم نوع یادگیری خود را مشخص کنیم. به طور کلی افراد برای یادگیری به سه دسته زیر تقسیم می شوند.

یادگیری به صورت دیداری :

افرادی که از این دسته هستند با دیدن تصاویری ازآموزش ، بهتر با آن ارتباط برقرار میکنند.

یادگیری به صورت شنیداری :

این افراد با شنیدن یک صوت یا صدا به اسانی مطلب را می آموزند و درک میکنند.  

یادگیری به صورت تعاملی :

این افراد در کارهای گروهی و درتعامل با دیگران بهترمیفهمند.